Το δεύτερο συνέδριο της σειράς International Romanesque Conferences που διοργανώνει η British Archaeological Association θα διεξαχθεί στο Παλέρμο στις 16-18 Απριλίου 2012.
Το συνέδριο έχεις θέμα “Romanesque and the Eastern Mediterranean” με σκοπό την εξέταση των σημείων επαφής λατινικής Δύσης και βυζαντινού και ισλαμικού κόσμου τον 11ο και τον 12ο αιώνα. Η επαφή αυτή διαπιστώνεται με το εύρος της διάδοσης έργων κυρίως κεραμικών, υφασμάτων, ελεφαντοστών, και έργων μεταλλοτεχνίας, την διάδοση των σταυροφορικών θεμάτων και την τάση για μίμηση μορφών και θεμάτων γνωστών από την αρχιτεκτονική της ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της Ιερουσαλήμ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις περιλήψεις των ανακοινώσεών τους (διάρκειας έως 30 λεπτά) στη διεύθυνση
rosa.bacile@talk21.com (Rosa Bacile).

Πληροφορίες
Δικτυακός τόπος: www.britarch.ac.uk/baa/conferences.html