Αλίκη Σπυροπούλου, Μορφές κατοίκησης στην Αθήνα κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, εκδ. Νήσος, Αθήνα 2010, 312 σελ.
ISBN 978-960-8392-78-6

Η πολύπλευρη μελέτη του αστικού χώρου του 19ου αιώνα, παράλληλα με τη σύγκριση με λογοτεχνικά κείμενα, δίνει ένα αποκαλυπτικό αποτέλεσμα για μια εποχή που συνήθως αντιμετωπίζεται με ρομαντισμό και μόνο.