Στον νέο κύκλο προγραμμάτων εξ αποστάσεως και συμπληρωματικής εκπαίδευσης του ΚΕΚ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, περιλαμβάνεται το πρόγραμμα «Ελληνισμός και Δύση».
Απευθύνεται σε αποφοίτους ανώτατης και μέσης εκπαίδευσης και περιλαμβάνει 24 υποχρεωτικά μαθήματα στα οποία αναλύονται οι υπό εξέταση ιστορικές περίοδοι (από τον ελληνικό αποικισμό στη Δύση κατά την Αρχαιότητα έως το φαινόμενο της μετανάστευσης τον 20ό αιώνα).
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα έχει αποκτήσει ευρύτερη άποψη στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο και τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί με άνεση γνώσεις που απορρέουν από τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
Ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι είναι οι καθηγητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη και Ταξιάρχης Κόλιας.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 3 μήνες και εκτιμώμενη διάρκεια περί τις 60 ώρες.
Χορηγείται πιστοποιητικό επιμόρφωσης μετά από επιτυχή εξέταση.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2010.
H παρακολούθηση των προγραμμάτων αρχίζει στις 18 Οκτωβρίου 2010.

Πληροφορίες
Τηλ.: 210 3689354, 210 3689381 (Γραμματεία Προγραμμάτων)
e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr
Δικτυακός τόπος: http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/show_programs.php?catID=all&prID=58