Στους μουσουλμανικούς πληθυσμούς της Βόρειας Αλβανίας ο επισκέπτης συναντά μερικούς ασυνήθιστους άνδρες: πιο λεπτοφτιαγμένους, με πιο ψιλή φωνή, χωρίς γένια και με στήθος!
Ωστόσο, δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία πως είναι άντρες, αφού είναι ντυμένοι με ανδρικά ρούχα, έχουν ανδρικές συνήθειες, ανδρικούς τρόπους και πάνω απ’ όλα ανδρικό κοινωνικό ρόλο. Πρόκειται για τις verginesha, τις «ορκισμένες παρθένες» των Βαλκανίων. Γυναίκες που µεταµορφώθηκαν σε άνδρες, αρνήθηκαν τη θηλυκή υπόστασή τους, τις σεξουαλικές σχέσεις, το γάµο, τη µητρότητα, έγιναν η κεφαλή της οικογένειά τους για να μπορέσουν να την στηρίξουν. Κορίτσια που για να µπορέσουν να επιβιώσουν σε αυστηρά ανδροκρατούµενη κοινωνία θυσίασαν τη γυναικεία φύση τους και οι ίδιες έγιναν θύµατα εθίµου που µετρά πάνω από 5 αιώνες παρουσίας.

Α.Μ.