Μ. Λαγογιάννη-Γεωργακαράκου (επιμ.), Αττικοί μήνες και γιορτές – 2010, έκδ. Επιγραφικού Μουσείου
ISBN 978-960-89862-3-7

Πρωτότυπο, ευχάριστο και παιδευτικό, το ημερολόγιο του Επιγραφικού Μουσείου παρουσιάζει, εκτός από το συμβατικό ημερολόγιο, και συνοπτικά στοιχεία για τη διάταξη του αττικού ημερολογίου. Δεν επιχειρεί να αντιστοιχίσει με ακρίβεια τις εναλλαγές των μηνών του αττικού ημερολογίου με εκείνες του σύγχρονου, κάνει όμως έναν συσχετισμό μεταξύ του ημερολογιακού και του λατρευτικού και τελετουργικού κύκλου.
Τον κάθε μήνα συνοδεύει ένα μικρό, λιτό κείμενο (των Ε. Ζαββού, Γ. Χρυσοβιτσάνου και της επιμελήτριας του τεύχους) και για όσους θέλουν παραπάνω πληροφορίες, στο τέλος του ημερολογίου υπάρχουν ένα συνοπτικό εορτολόγιο του 2010, μια σύντομη βιβλιογραφία καθώς και ο κατάλογος των μνημείων από τα οποία αντλήθηκαν οι εικόνες.