Διεθνές συνέδριο με τίτλο «Potters’ workshops in the early Middle Ages (Vth -XIIth century)» θα πραγματοποιηθεί στη βόρεια Γαλλία (Douai) τον Οκτώβριο του 2010.
Στην επιστημονική αυτή συνάντηση θα εξεταστούν θέματα σχετικά με την έρευνα της πρώιμης μεσαιωνικής κεραμικής παραγωγής: θέσεις των κεραμικών εργαστηρίων, τεχνικές και τεχνολογία, τυπολογία κλιβάνων, τεχνολογική εξέλιξη στη μακρά διάρκεια, οργάνωση του χώρου των εργαστηρίων, κύκλος εργασιών, εξειδίκευση των εργαστηρίων, δίκτυα διάδοσης των κεραμικών προϊόντων κλπ.

Οι ανακοινώσεις θα ενταχθούν σε τρεις θεματικές ενότητες:
– προβληματική των εργαστηρίων και μεθοδολογικά ζητήματα
– υποδομές της κεραμικής παραγωγής
– κεραμική παραγωγή (τεχνικά θέματα, εξειδίκευση, μετρολογία κλπ.)
Διοργανωτές: Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris (LAMOP, UMR 8589), Axe «Histoire et archéologie des Techniques et des Arts au Moyen Âge», Groupe «Terres Cuites» de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Direction de l’Archéologie Préventive de la Communauté d’Agglomération du Douaisis.

Οι ανακοινώσεις, στην αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα, θα έχουν διάρκεια 20 λεπτών.
Προθεσμία υποβολής προτάσεων για ανακοινώσεις έως τις 30 Ιανουαρίου 2010.

Πληροφορίες και υποβολή αίτησης συμμετοχής:
e-mail: freddy.thuillier@inrap.fr  (Freddy Thuillier)
e-mail: elouis@douaisis-agglo.com (Etienne Louis)