Τρισδιάστατη ψηφιακή περιήγηση στα μουσεία του κόσμου θα εξασφαλίζει για τους ερευνητές, αλλά και για το ευρύτερο κοινό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 3D-COFORM που θα υποστηρίζεται τεχνικά από το Fraunhofer Institute for Computer Graphics Research IGD στο Darmstadt της Γερμανίας.
Η τρισδιάστατη αυτή ψηφιοποίηση των αρχαιολογικών ευρημάτων θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στους ερευνητές, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να αντιπαραβάλλουν εικονικά και σε όλες τους τις διαστάσεις αντικείμενα του ίδιου καλλιτέχνη ή της ίδιας εποχής και κατά συνέπεια να διευκολύνεται η έρευνά τους.
Το ψηφιοποιημένο αυτό αρχείο θα διαθέτει και…υψηλό δείκτη ευφυίας! Θα έχει τη δυνατότητα να αναζητά και να δημιουργεί συνδέσεις ανάμεσα στα ψηφιοποιημένα αντικείμενα. Για παράδειγμα: αν κάποιος αναζητά ελληνικά αγγεία του 6ου π.Χ. αιώνα, με δυο απλές κινήσεις θα έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε όλα τα αγγεία της εποχής, που εκτίθενται σε όλα τα μουσεία του κόσμου.

A.M.

Πηγή: Science Daily, 6/11/09
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/11/091104101537.htm