Στην κατάταξη της Deutsche Forschungsgemeinschaft (Γερμανική Εταιρεία Ερευνών, DFG), το Freie Universität του Βερολίνου κατέχει την 5η θέση μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Γερμανίας σε ό,τι αφορά την έρευνα και τη χρηματοδότησή της. Στον τομέα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών το Πανεπιστήμιο έχει την πρωτοκαθεδρία στη γερμανική επικράτεια, λαμβάνοντας από την DFG οικονομική στήριξη ύψους 67,6 εκατ. €.
Για πρώτη φορά, αυτή τη χρονιά, η DFG, συμπεριέλαβε στα κριτήρια κατάταξης το ποσοστό γυναικών μεταξύ των επιστημόνων που έγιναν δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης της έρευνας. Και εδώ, το Freie Universität έχει την πρωτιά, συγκεντρώνοντας τον μεγαλύτερο αριθμό γυναικών επιστημόνων που έκαναν επιτυχή αίτηση χρηματοδότησης ερευνητικού προγράμματος στην DFG.
Η λίστα του DFG βασίζεται ακόμη στην αξιολόγηση του βαθμού διεθνικότητας και δικτύωσης των γερμανικών ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Σημαντικό κριτήριο σε αυτή την περίπτωση είναι ο αριθμός των επισκεπτών καθηγητών, ερευνητών ή σπουδαστών, που φιλοξενούνται σε ένα ίδρυμα μέσω του Deutscher Akademischer Austauschdienst και του Alexander-von-Humboldt-Stiftung. Στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, το Freie Universität έχει και σε αυτόν τον τομέα την πρώτη θέση, στη Γερμανία.
Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο παγκόσμιο πίνακα κατάταξης πανεπιστημίων του Times Higher Education (ΤΗΕ), εξάλλου, το Freie Universität του Βερολίνου κατέχει την 94η θέση και συγκαταλέγεται έτσι στα 100 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως. Σημειώνεται ότι σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, το Freie Universität βελτίωσε κατά 43 θέσεις την κατάταξή του. Όσον αφορά τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Γερμανίας, ανέβηκε στην τρίτη θέση, μετά το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης και τo Technische Universität του Μονάχου. Σε ό,τι αφορά τις ανθρωπιστικές επιστήμες, κατέχει την πρώτη θέση στη Γερμανία και την 6η θέση στον ευρωπαϊκό χώρο.
Η κατάταξη του THE βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε αξιολογήσεις 9.000 ακαδημαϊκών, καθώς και στη συχνότητα δημοσιεύσεων και αναφορών σε εργασίες επιστημόνων ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Άλλο ένα σημαντικό κριτήριο είναι το ποσοστό αλλοδαπών φοιτητών και ερευνητών σε ένα πανεπιστήμιο.

Πηγή: Der Tagesspiegel, 10/10/2009

Π.Τ.