Έφη Σαπουνά-Σακελλαράκη, Σύμπλεγμα Ηρακλή με λέοντα από τους Ωρεούς Ιστιαίας, εκδ. εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, Αθήνα 2009, 158 σελ., ISBN: 978-960-8145-74-0

Ένα πολύ σημαντικό, για την ιστορία της αρχαίας γλυπτικής, τμήμα μνημειώδους αρχαϊκού συμπλέγματος του Ηρακλή με το λιοντάρι, βρέθηκε το 1992, στη θέση Σταφίδα στους Ωρεούς Ευβοίας. Το 1996 διενεργήθηκε ανασκαφή στο χώρο εύρεσης του γλυπτού, προκειμένου το σημαντικό αυτό έργο να εξεταστεί, στο γενικότερό του πλαίσιο. Η ανασκαφή παρουσίασε μεγάλες δυσκολίες, καθώς ο χώρος έχει υποστεί έντονες γεωλογικές αναταραχές-και οι τοπικές αρχές επέδειξαν ανάρμοστη συμπεριφορά. Όπως παρατηρεί η συγγραφέας του έργου: «Από το είδος των ευρημάτων συμπεραίνουμε ότι, έστω και αν βρέθηκαν αποσπασματικά τα κινητά λείψανα από σημαντικά σκεύη στο χώρο, όπου ανασύρθηκε το σύμπλεγμα του Ηρακλή με τον λέοντα, υποδηλώνουν το χαρακτήρα του χώρου, ο οποίος πρέπει να ήταν εξαιρετικής σημασίας». Την εικόνα συμπληρώνουν διάφορα αρχιτεκτονικά λείψανα μεταξύ των οποίων και ενός ιερού. Όσο για το σύμπλεγμα του Ηρακλή με το λιοντάρι, πρόκειται για ναξιακό έργο του 560-550 π.Χ. και στην αριστερή πλευρά του σώματος του λιονταριού φέρει αναθηματική επιγραφή, της ίδιας εποχής σε ευβοϊκό αλφάβητο.