Το Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης διοργανώνει μαθήματα ελληνικής Παλαιογραφίας για όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν με την ανάγνωση παλαιών ελληνικών χειρογράφων.
Τα μαθήματα γίνονται στην έδρα του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου κάθε Πέμπτη και Παρασκευή (18:30-21:00). Διαρθρώνονται σε τρεις κύκλους-έτη, από τους οποίους ο τρίτος έχει διαφορετική θεματολογία κάθε χρονιά.
Τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο κάθε έτους και διαρκούν έως τον Μάιο.

Έναρξη των μαθημάτων: 15 Οκτωβρίου 2009

Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο
Π. Σκουζέ 3 (1ος όροφος), 10560 Αθήνα

Πληροφορίες
Τηλ.: 210 3221337
e-mail: ipamiet@otenet.gr
Δικτυακός τόπος: www.miet.gr/web/gr/miet/seminars.asp?categoryid=1&p=4