Υποτροφίες της Αμερικανικής Σχολής για έρευνα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών (καθώς και συνεργαζόμενα με τη Σχολή αμερικανικά ερευνητικά ιδρύματα) προσφέρει υποτροφίες σε φοιτητές και ερευνητές που είναι ταυτόχρονα και μέλη της Σχολής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει δηλαδή να κάνουν τις δύο αιτήσεις ταυτόχρονα (μέλους και υποτροφίας).
Από τις προσφερόμενες υποτροφίες παραθέτουμε όσες απευθύνονται και σε Έλληνες φοιτητές ή ερευνητές. Τις υπόλοιπες υποτροφίες (θα ενδιέφεραν Έλληνες αρχαιολόγους και φοιτητές που βρίσκονται στο εξωτερικό) θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα της Σχολής www.ascsa.edu.gr.

THE HARRY BIKAKIS FELLOWSHIP
Η υποτροφία απευθύνεται σε απόφοιτους αμερικανικών ή ελληνικών πανεπιστημίων που πραγματοποιούν έρευνα στο αρχαίο ελληνικό δίκαιο ή σε έλληνες φοιτητές που συνεργάζονται σε ανασκαφικά προγράμματα της Σχολής.
Προθεσμία υποβολής: 15 Ιανουαρίου 2010.

THE M. ALISON FRANTZ FELLOWSHIP

Υποτροφία που απευθύνεται σε υποψηφίους διδάκτορες και διδάκτορες με σκοπό την έρευνα στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Προσφέρεται φιλοξενία στην Αμερικανική Σχολή.
Προθεσμία υποβολής: 15 Ιανουαρίου 2010.

WIENER LABORATORY FELLOWSHIPS
4 υποτροφίες χορηγούνται σε πτυχιούχους ή ερευνητές σε μεταδιδακτορικό επίπεδο, με ερευνητικό πρόγραμμα που έχει καθοριστεί, σε θέματα που αφορούν οστεολογία (skeletal, faunal), γεωαρχαιολογία ή περιβαλλοντική αρχαιολογία.
Προθεσμία υποβολής: 15 Ιανουαρίου 2010.

WIENER LABORATORY RESEARCH ASSOCIATESHIPS
Επιχορήγηση για έρευνα με συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα στο εργαστήριο.
Προθεσμίες υποβολής: 1 Απριλίου, 1 Σεπτεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου.

Υποτροφίες άλλων ιδρυμάτων

GETTY RESEARCH EXCHANGE FELLOWSHIPS (CAORC)
Υποτροφία ενός μήνα. Απευθύνεται σε Έλληνες ερευνητές που έχουν τελειώσει το διδακτορικό τους ή έχουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, και που επιθυμούν να προγραμματίσουν ερευνητικό πρόγραμμα σε αμερικανικό ερευνητικό ίδρυμα του εξωτερικού. Χορηγείται από το ίδρυμα Getty και θα πρέπει ο ερευνητής να είναι συνεργάτης ενός αμερικανικού ιδρύματος στη Μεσόγειο ή τη Μέση Ανατολή.
Αιτήσεις: στο δικτυακό τόπο του CAORC, www.caorc.org.
Προθεσμία υποβολής: 15 Ιανουαρίου 2010.

KRESS PUBLICATIONS FELLOWSHIPS
Υποτροφίες για μεταδιδακτορικούς ερευνητές που ετοιμάζουν δημοσίευση του προγράμματος της ανασκαφής της Κορίνθου ή της Αθηναϊκής Αγοράς. Χορηγούνται υποτροφίες τριών μηνών έως και εννέα μηνών.
Προθεσμία υποβολής: 15 Ιανουαρίου 2010.

CAORC COULSON/CROSS AEGEAN EXCHANGE PROGRAM
Υποτροφία μικρής διάρκειας που απευθύνεται σε έλληνες ερευνητές που επιθυμούν να διεξαγάγουν έρευνα στην Τουρκία υπό την αιγίδα του αμερικανικού Ινστιτούτου της Τουρκίας (ARIT). Χορηγείται υποτροφία και εισιτήριο μετ’ επιστροφής.
Προθεσμία υποβολής: 15 Μαρτίου 2010.

CAORC MULTI-COUNTRY RESEARCH FELLOWSHIPS
Υποτροφίες προς υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές οι οποίοι πρέπει να ταξιδέψουν σε πολλές χώρες για τις ανάγκες της έρευνάς τους, σε συνεργασία με αμερικανικό ερευνητικό ίδρυμα του εξωτερικού.
Προθεσμία υποβολής: 16 Ιανουαρίου 2010.

Πληροφορίες
Τηλ.: 210 7236313, fax: 210 7250584
e-mail: ascsa@ascsa.org
Δικτυακός τόπος: www.ascsa.edu.gr