Στον νέο κύκλο προγραμμάτων εξ αποστάσεως και συμπληρωματικής εκπαίδευσης του ΚΕΚ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, περιλαμβάνονται προγράμματα στους τομείς της πολιτισμικής επιχειρηματικότητας και διοίκησης.
Τα προγράμματα απευθύνονται σε απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ και απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εμπειρία σε συναφή με το εκπαιδευτικό αντικείμενο θέση.

Ανάπτυξη πολιτισμικής επιχειρηματικότητας
Χρονική διάρκεια 6 μήνες, απαιτούμενος χρόνος διδασκαλίας περίπου 154 ώρες.
Μαθήματα:
– Γενικές αρχές διοίκησης
– Διοίκηση ανθρώπινων πόρων
– Διαχείριση ολικής ποιότητας
– Διοίκηση χορηγιών
– Διοίκηση και οργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων
– Πολιτισμός και εκπαίδευση
– Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων πολιτισμού
– Επιχειρηματικότητα στον χώρο του πολιτισμού

Διοίκηση πολιτισμικών μονάδων
Χρονική διάρκεια 6 μήνες, απαιτούμενος χρόνος διδασκαλίας περίπου 161 ώρες.
Μαθήματα:
– Στρατηγικό management
– Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
– Διοίκηση και οργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων – Special event management
– Διοίκηση χορηγιών – Professional sponsorship
– Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων
– Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων πολιτισμού
– Διοίκηση και επικοινωνία δημοσίων σχέσεων

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2009.
H παρακολούθηση των προγραμμάτων αρχίζει στις 5 Οκτωβρίου 2009.

Πληροφορίες
Τηλ.: 210 3689354, 210 3689381 (Γραμματεία Προγραμμάτων)
e-mail: [email protected]
Δικτυακός τόπος:
http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/show_programs.php?catID=all&prID=97 (Ανάπτυξη πολιτισμικής επιχειρηματικότητας)
http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/show_programs.php?catID=all&prID=100 (Διοίκηση πολιτισμικών μονάδων)