Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Από το ήλεκτρον στο ευρώ. Ένα ταξίδι στην ιστορία του νομίσματος, www.boccf.org/game/index.html, 2007
Ελληνικά, αγγλικά
Εφαρμογή πολυμέσων

Eκπαιδευτική παρουσίαση της ιστορίας του νομίσματος, από την εποχή που κόπηκαν τα πρώτα νομίσματα, τον 7ο αιώνα π.Χ., μέχρι το ευρώ.
Περιλαμβάνει χάρτες, χρονολογικούς πίνακες και εισαγωγικά κείμενα με την ιστορία κάθε περιόδου (αρχαίος κόσμος, Μέγας Αλέξανδρος και ελληνιστική εποχή, ρωμαϊκή και βυζαντινή αυτοκρατορία, βυζαντινός κόσμος και μεσαιωνική Ευρώπη, νεότερος ευρωπαϊκός κόσμος και σύγχρονη εποχή), περιγραφές και φωτογραφίες νομισμάτων σε μεγέθυνση.
Η εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, με αφορμή την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη του ευρώ.