Π.Α. Μαστραντώνης, Διαχείριση Αρχαιολογικών Έργων, εκδ. Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2008, 304 σελ.
ISBN 978-960-354-277-8

«Θεωρητικό πλαίσιο και ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων» είναι ο υπότιτλος του έργου, το οποίο αποτελεί πρωτοπόρα και πρωτότυπη μελέτη στο χώρο του που είναι ακόμα στο στάδιο της διαμόρφωσης, όπως παρατηρεί ο καθηγητής κ. Λαμπρινουδάκης στον πρόλογό του.

(δημοσιεύθηκε στο περιοδικό, τ. 111, Ιούνιος 2009, Αρχαιολογικά Νέα)