ΚΔ΄ Σεμινάριο Ομηρικής Φιλολογίας: Εικονιστικές περιγραφές αγροτικού βίου: μετεώρων, κυνηγιού και φωτιάς σε παρομοιώσεις της Ιλιάδας και της Οδύσσειας
ΙΑ
΄ Διεθνές Συνέδριο για την Οδύσσεια: Μύθος, κείμενα, εικόνες. Ομηρικά έπη και αρχαία ελληνική τέχνη

Το ετήσιο σεμινάριο που διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων στην Ιθάκη, από τις 14 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2009.
Σκοπός του σεμιναρίου, που πραγματοποιείται από το 1983, είναι να προωθήσει συστηματικά την έρευνα πάνω στα προβλήματα του Ομήρου και να βοηθήσει τους φιλολόγους, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, να γνωρίσουν βαθύτερα την τέχνη του ποιητή και να εμβαθύνουν περισσότερο στη μελέτη των ομηρικών επών.
Στο σεμινάριο είναι αφιερωμένη η πρώτη ημέρα των ανακοινώσεων (15 Σεπτεμβρίου 2009).
Οι εργασίες θα συνεχιστούν με το ΙΑ΄ Διεθνές Συνέδριο για την Οδύσσεια, του οποίου η διεξαγωγή το 2008 ματαιώθηκε.
Το συνέδριο διεξάγεται κάθε τρία χρόνια, με εισηγητές διακεκριμένους Έλληνες και ξένους Ομηριστές.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου και του συνεδρίου στην Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση.

Πληροφορίες
Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (Π.Ε.Φ.)
Πολυτεχνείου 6, 104 33 Aθήνα

Τηλ.: 210 5243434, fax: 210 5228231
e-mail: p-e-f@otenet.gr
Δικτυακός χώρος: www.p-e-f.gr/index2.html