Κωνσταντίνος Σκαμπαβίας, Νανώ Χατζηδάκη (επιστημονική επιμέλεια), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, Βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη Αθήνα 2007, 472 σελ.
ISBN 978-960-8932-72-2
Κατάλογος

Ένας κατάλογος που έλειπε από την ελληνική βιβλιογραφία. Σημαντικό για τους μελετητές της βυζαντινής περιόδου, είναι συγχρόνως ένα εποικοδομητικό και συνάμα ευχάριστο πόνημα για όσους ενδιαφέρονται και αγαπούν τη βυζαντινή τέχνη. Τα 239 έργα που περιλαμβάνει ο κατάλογος (φωτογραφία, παρουσίαση, ανάλυση, βιβλιογραφία) είναι σχολιασμένα από διακεκριμένους επιστήμονες και αποτελούν επιλογή που έγινε με βάση την καλλιτεχνική και την ιστορική τους αξία, μέσα από τις πλούσιες συλλογές του Μουσείου.

(δημοσιεύθηκε στο περιοδικό, τ. 110, Μάρτιος 2009, Αρχαιολογικά Νέα)