Από τις πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις στον τομέα των κλασικών σπουδών είναι εκείνες που σημειώνονται στην έρευνα των συναισθημάτων και των αναπαραστάσεων της νοητικής λειτουργίας στην αρχαιότητα. Το University College London και το Institute of Classical Studies διοργανώνουν διεθνές συνέδριο σχετικά με το πλούσιο αυτό ερευνητικό πεδίο, με τίτλο “Eros in ancient Greece” (“Ο έρωτας στην αρχαία Ελλάδα”). Στο συνέδριο θα παρουσιασθούν εργασίες που θα καλύπτουν ευρεία θεματολογία αναφορικά με τον Έρωτα ως πάθος ή επιθυμία, συμπεριλαμβανομένης της εικονογραφίας που σχετίζεται με το ερωτικό πάθος, τον Έρωτα ως λογοτεχνικό μοτίβο, αλλά και ως αντικείμενο φιλοσοφικών αναζητήσεων και προσεγγίσεων. Οι ανακοινώσεις του συνεδρίου θα καλύψουν την περίοδο από την αρχαϊκή εποχή ως τη Δεύτερη Σοφιστική.

Στο πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνονται οι ανακοινώσεις των:
– David Konstan, “Between Appetite and Emotion, or Why Can’t Animals Have Erôs?” (“Ανάμεσα στην ορμή και στο συναίσθημα, ή Γιατί τα ζώα δεν μπορούν να νιώσουν έρωτα;”), περίληψη
– Ellen Greene, “Love and War, Ethics and Erotics, in Sappho’s Poetic Texts” (“Αγάπη και πόλεμος, ηθική και ερωτισμός στα ποιητικά κείμενα της Σαπφούς”), περίληψη
– Ed Sanders, “Sexual Jealousy and Erôs in Euripides’ Medea” (“Σεξουαλική ζήλεια και Έρως στη Μήδεια του Ευριπίδη”), περίληψη
– Emma Stafford, “Erôs in Action: the Art of Erotic Persuasion in Classical Athens” (“Ο Έρωτας εν δράσει: Η τέχνη της ερωτικής πειθούς στην κλασική Αθήνα”), περίληψη


Για το συνέδριο

Eros in ancient Greece
28-31 Μαρτίου 2009
University College London
Λονδίνο, Μ. Βρετανία

Π.Τ.