Κωνσταντίνος Μαντάς, Όψεις του θεσμού της δουλείας στους διαλόγους του Δίωνα Χρυσοστόμου, εκδ. Βερέττα, Αθήνα 2008.
ISBN: 978-960-6712-28-9

Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί γενικότερη θεώρηση του θεσμού της δουλείας στον ελληνικό κόσμο υπό τη ρωμαϊκή κατοχή. Το υλικό των κειμένων του Δίωνα, όπως το έχει μελετήσει και επεξεργαστεί ο συγγραφέας της έκδοσης, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, ιδίως για όσους ασχολούνται με την πολιτική και κοινωνική ιστορία. Η μελέτη καλύπτει το κενό της ελληνικής βιβλιογραφίας σε εκδόσεις με θέματα που να βασίζονται στο έργο του Δίωνα Χρυσοστόμου ή άλλων μελών του κινήματος της Δεύτερης Σοφιστικής, που αποτελούν πλούσιες πηγές για την κοινωνική ιστορία της αρχαίας Ελλάδας. Είναι γραμμένη σε απλή και γλαφυρή γλώσσα και δίνει πλήθος πληροφοριών για τους δούλους στην αρχαιότητα, εστιάζοντας σε κάθε κατηγορία χωριστά: τους άνδρες, τις γυναίκες, τα παιδιά. Το φίλτρο της ανάλυσης των διαλόγων του σοφιστή Δίωνα είναι η κριτική ματιά του συγγραφέα που παραθέτει ενδιαφέροντα στοιχεία για όσα καινούρια περιλαμβάνει στη μελέτη του.

Α.Μ.

(δημοσιεύθηκε στο περιοδικό, τ. 109, Δεκέμβριος 2008, Αρχαιολογικά Νέα)