Προδημοσίευση των αποτελεσμάτων των πρόσφατων ερευνών επιφανείας του ΚΕΡΑ στη Βουβώνα της βορείου Λυκίας

Τα αποτελέσματα των ερευνών στην πόλη Βουβών της αρχαίας Κιβυρατικής, στη βόρειο Λυκία, δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος (ΚΕΡΑ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ). Πρόκειται για προδημοσίευση του τόμου: C. Kokkinia (ed.), Boubon. The Inscriptions and Archaeological Remains. A Survey 2004-2006, Athens 2008 (ISBN 978-960-7905-47-5) (η μελέτη κυκλοφόρησε στη σειρά “ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ, 60” του ΚΕΡΑ).

Ο ιστότοπος περιλαμβάνει μια γενική εισαγωγή, χάρτες και τοπογραφικά διαγράμματα, τις επιγραφές (στον τόμο δημοσιεύονται 15 νέες επιγραφές που ήρθαν στο φως κατά τις νέες έρευνες), ορισμένα σημαντικά μνημεία και σύνολα της αρχαίας πόλης (Ακρόπολη, Αγορά, Θέατρο, Σεβαστείο) καθώς και άλλα αρχαιολογικά κατάλοιπα της περιοχής, τα ευρετήρια, τη βιβλιογραφία και επιλεγμένους πίνακες του υπό έκδοση τόμου.

Η Βουβών, κτισμένη στις πλαγιές του όρους Dikmen Tepe κοντά στο σημερινό χωριό İbecik (Ίμπετζικ, στη νοτιοδυτική Τουρκία), άκμασε κατά την ύστερη ελληνιστική και τη ρωμαϊκή εποχή. Πρόσφατα, στη θέση αυτή ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια λαθρανασκαφών ένα μοναδικό σύνολο χάλκινων αγαλμάτων της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής εποχής.

Οι έρευνες επιφανείας στην πόλη Βουβών και την ευρύτερη περιοχή της διήρκεσαν τρία χρόνια, από το 2004 έως το 2006. Πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος για την αρχαία Κιβυρατική του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης (Καθ. δρ Thomas Corsten, Seminar für Alte Geschichte und Epigraphik) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος (ΚΕΡΑ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ΕΙΕ (δρ Χριστίνα Κοκκινιά, επιγραφολόγος, ερευνήτρια του ΚΕΡΑ/ΕΙΕ, Πρόγραμμα Ελληνικής Ανατολής, στα αγγλικά).

Κ.Χ.