Το κινίνο, η ουσία που βοήθησε την Ευρώπη, την Ασία και τη Δυτική Αφρική να αντιμετωπίσουν την ελονοσία, είναι αυτό που άνοιξε το δρόμο στη δημιουργία και την εξάπλωση των μεγάλων αυτοκρατοριών της λευκής φυλής στη Δυτική Αφρική.
Οι έρευνες για τη δημιουργία χημικών ουσιών με ιδιότητες αντίστοιχες με αυτές του κινίνου έδωσαν την ευκαιρία στη Γερμανία να ξεχωρίσει στον τομέα αυτόν και να επιζήσει των δύο Παγκόσμιων πολέμων.