Ίρις Τζαχίλη (επιμ.), Aegean Metallurgy in the Bronze Age, Αθήνα 2008.
Τιμή: 45 ευρώ
Αγγλικά
Πρακτικά συνεδρίου

Σε ιδιαίτερα επιμελημένη έκδοση, με τίτλο “Aegean Metallurgy in the Bronze Age” κυκλοφόρησε πρόσφατα (Ιούνιος 2008) ένα νέο βιβλίο για την αιγαιακή μεταλλουργία των χρόνων της Χαλκοκρατίας, που αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά στις υπάρχουσες γνώσεις σχετικά με αυτό το μεγάλο θέμα. Επιμελήτρια της έκδοσης του βιβλίου είναι η Ίρις Τζαχίλη, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία με μεγάλο ενθουσιασμό και περισσή φροντίδα παραδίδει στην επιστημονική κοινότητα ένα σπουδαίο πόνημα. Το βιβλίο, στην αγγλική, απευθύνεται σε αρχαιολόγους, θετικούς επιστήμονες, συντηρητές και φοιτητές πολλών ειδικοτήτων και αποτελεί μια συλλογή άρθρων, επικαιροποιημένων, που σχετίζονται με τις ανακοινώσεις ενός συνεδρίου με τον ίδιο τίτλο, που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2004 στο Ρέθυμνο, με κύρια διοργανώτρια πάλι την Ι. Τζαχίλη.
Στις 350, περίπου, σελίδες του βιβλίου περιέχονται 25 πρωτότυπα άρθρα ελλήνων και ξένων συγγραφέων, μεταξύ των οποίων μερικοί είναι ιδιαίτερα γνωστοί από τις πολυετείς μελέτες και ανασκαφικές δραστηριότητές τους στον ευρύτερο αιγαιακό χώρο, μια και τα άρθρα αναφέρονται σε ζητήματα και της ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά και πέραν αυτής.
Πλούσια εικονογράφηση με αρκετές έγχρωμες φωτογραφίες, πίνακες, διαγράμματα, αρχαιολογικά σχέδια, αναλυτικά δεδομένα, αρχαιομετρικές μελέτες, στατιστικές προσεγγίσεις και άλλα χαρακτηρίζουν το βιβλίο ως ένα έργο υψηλής επιστημονικής στάθμης, απαραίτητο σε κάθε ενδιαφερόμενο ή σε σχετιζόμενες με το θέμα βιβλιοθήκες. Η άρτια τυπογραφική μέριμνα οφείλεται στον εκδοτικό οίκο “Πράγματα”. Οι τελευταίες σελίδες του βιβλίου περιέχουν και ελληνικές περιλήψεις των 25 άρθρων, και ακόμη έναν κατάλογο με τις ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συγγραφέων.

Πίνακας περιεχομένων: www.ta-pragmata.com/imgs/contents.pdf.

Γ. Μπασιάκος

(δημοσιεύθηκε στο περιοδικό, τ. 108, Σεπτέμβριος 2008, Αρχαιομετρικά Νέα)