Άστριον, αστέριον ή αστερίας είναι οι ονομασίες που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι για διάφορα πετρώματα τα οποία, όταν φωτίζονται, σχηματίζουν εξάκτινο φωτεινό αστέρι.
Τα υποτυπώδη ορυκτοδιαγνωστικά μέσα των αρχαίων, στην περίπτωση αυτή ο φωτισμός των ορυκτών, τους έκαναν να κατατάξουν ως αστρίες τόσο τους πραγματικούς αστρίες όσο και τους γρανάτες ή το κορούνδιο.