Το νίελο (nigellum = μαύρο) είναι κράμα που χρησιμοποιείται στη διακόσμηση κοσμημάτων από τη Μυκηναϊκή εποχή έως τις μέρες μας.
Είναι κράμα από άργυρο, μόλυβδο, χαλκό, θείο και βόρακα, το οποίο τοποθετείται στα σκαλισμένα μέρη της επιφάνειας ενός μετάλλου, θερμαίνεται ώστε να ρευστοποιηθεί και στη συνέχεια, αφού κρυώσει, απομακρύνεται το περιττό υλικό με ξύσιμο. Έτσι μένει το μαύρο νίελο στα χαραγμένα μέρη, τονίζοντας το σχέδιο.