Ο 20ός αιώνας (1900 και μετά) είναι η εποχή που είδε να γεννιέται το γυναικείο κίνημα της ισότητας. Την ίδια εποχή η Αθήνα έχει γίνει πια σωστή πρωτεύουσα.
Οι ταβέρνες πληθαίνουν, κυρίως στην Πλάκα, και, κάπως άτολμα στην αρχή, μεταξύ των θαμώνων τους αρχίζουν να εμφανίζονται και γυναίκες.