Στο βιβλίο του Desert Island Wine (Ambeli Press, 2007), που έφτασε σήμερα στα γραφεία σύνταξης του περιοδικού Αρχαιολογία και Τέχνες, ο Miles Lambert-Gocs, ερευνητής της ελληνικής οινολογίας, υποστηρίζει ότι η ποικιλία «balisca», που ο Πλίνιος τον 1ο μ.Χ. αι. αναφέρει ως ελληνική, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των ποικιλιών αμπέλου της νοτιοδυτικής Γαλλίας, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Μπορντώ και είναι η αρχαιότερη αναγνωρίσιμη πηγή προέλευσης του καμπερνέ.
Σύμφωνα με τον Πλίνιο, τον 1ο μ.Χ. αι. η ποικιλία «balisca» υπήρχε ήδη στις ισπανικές επαρχίες της Ρώμης. «Είναι πιθανό» γράφει ο Lambert-Gocs, «η ποικιλία “balisca” να άρχισε από εκείνη κιόλας την περίοδο να περνά από τα Πυρηναία στη νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς η ποιότητά της είχε ήδη αναγνωριστεί».
Συγκρίνοντας τις πληροφορίες του Πλίνιου με σύγχρονες ελληνικές και αλβανικές περιγραφές ντόπιων αμπελιών, ο Lambert-Gocs ταυτίζει την «balisca» του Πλίνιου με τη «μαύρη βολίτσα» της βορειοδυτικής Πελοποννήσου και τη «vlosh» των αλβανικών ακτών, όπου στην αρχαιότητα υπήρχαν ελληνικές αποικίες. Επίσης, βασικά χαρακτηριστικά της «βολίτσας», ή «balisca», βρίσκουμε στην ποικιλία Cabernet Sauvignon. Ωστόσο, ο συγγραφέας τονίζει ότι η «βολίτσα» δεν μπορεί παρά να είναι «ένας μακρινός πρόγονος» του καμπερνέ.

Π.Τ.