Δύο πιεστήρια σταφυλιών βρέθηκαν στην Αίγυπτο, που αποτελούν μέρος οινοποιείου του 6ου αιώνα μ.Χ., προορισμένο να προμηθεύει νάμμα στα χριστιανικά μοναστήρια.
Κοντά στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο όρος Σινά εντοπίσθηκαν τα δύο πιεστήρια, τα οποία σύμφωνα με τον Τarek El-Naggar, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων στο Νότιο Σινά, παρασκεύαζαν μούστο για κρασί, που το χρησιμοποιούσαν σε χριστιανικές τελετές, όπως οι Ευχαριστίες, στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης και αλλού.
Στην ίδια περιοχή που ανασκάφηκαν τα πιεστήρια βρέθηκαν χρυσά νομίσματα που εικόνιζαν το Ρωμαίο αυτοκράτορα Βαλέντιο, ο οποίος κυβέρνησε την Ανατολική Αυτοκρατορία από το 364 έως το 378 μ.Χ. Γι΄αυτό και τα πιεστήρια μπορεί να χρονολογούνται την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους.
Τα πιεστήρια αποτελούνταν από τέσσερις τετράγωνες δεξαμενές, μέσα στις οποίες οι μοναχοί πατούσαν τα σταφύλια. Κάθε μία από τις δεξαμενές είχε στον πυθμένα της άνοιγμα, που οδηγούσε το μούστο σε άλλη δεξαμενή.
Η μορφή θυμίζει πολύ έντονα αρχαία αιγυπτιακά πιεστήρια του 3.000 π.Χ.

Α.Μ.

Πηγή: National Geographic News, Andrew Bossone (18/6/08)