Η πρόσφατη αποκάλυψη μεγάλου μέρους της κοίτης του Ηριδανού στο Μοναστηράκι επιτάσσει την αλλαγή των σχεδίων για την ανάπλαση της πλατείας.
Συγκεκριμένα, στις αρχές Απριλίου, σε βάθος έξι μέτρων από την επιφάνεια της πλατείας και σε έκταση 60 τ.μ., αποκαλύφθηκε η εγκιβωτισμένη κοίτη του ποταμού. Πρόκειται για σημαντικό εύρημα, καθώς σε αυτό υπάρχουν και οι τρεις κατασκευαστικές φάσεις του εγκιβωτισμού και της διαμόρφωσης της κοίτης του από την αρχαιότητα: με πλάκες μαρμάρινες ή πλίθινες που ήταν τοποθετημένες οριζόντια ή σχημάτιζαν καμάρα ή με εφαρμογή του οξυκόρυφου συστήματος. Ο Ηριδανός εγκιβωτίστηκε για πρώτη φορά στην Ύστερη Κλασική Ελληνιστική εποχή, ενώ οι φάσεις του φθάνουν ως και την Παλαιοχριστιανική εποχή.
Ωστόσο ακόμη δεν έχει αποφασιστεί ο τρόπος ανάδειξης του Ηριδανού. Το σίγουρο είναι ότι απαιτούνται μελέτες καθαρισμού, στερέωσης και αποκατάστασης του ευρήματος. (Για παράδειγμα, θα πρέπει να κατασκευαστούν και δίοδοι επικοινωνίας του παλαιού τμήματος του Ηριδανού το οποίο έχει αναδειχθεί στον σταθμό με το νέο για τη συντήρηση και τον καθαρισμό του.) Παράλληλα επιβάλλεται στατική μελέτη για το καταβυθισμένο τμήμα της πλατείας, δεδομένου ότι το «κουτί» από μπετόν που κατασκευάστηκε για τη στεγανοποίηση του σκάμματος είναι εντελώς προσωρινό. Η διαρροή νερού είναι το βασικό πρόβλημα που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης ώστε να μην υπάρξουν περαιτέρω καθιζήσεις. Άλλωστε από τον Ηριδανό διέρχονται 600 κυβικά μέτρα νερό την ημέρα. Η ΕΑΧΑ, ωστόσο, διαβεβαιώνει πως το τμήμα του ποταμού θα ενταχθεί στη νέα πλατεία και θα παραμείνει ορατό, ενώ θα ακούγεται και το νερό του καθώς θα ρέει.

Β.Η.

Πηγή: Το Βήμα, 19/6/2008 (Μαρία Θερμού)