Αλέξανδρος Φ. Λαγόπουλος (επιμ.), Η ιστορία της ελληνικής πόλης, Ερμής και Αρχαιολογία και Τέχνες, Αθήνα, 2004, 430 σελ.
ISBN 960-320-169-3

Από το αφιέρωμα του περιοδικού στην πόλη, τεύχη 62 έως και 65, 1997.
Γράψε για την αγγλική έκδοση
Γράψε την τιμή

Προσφορά για τους συνδρομητές του περιοδικού: 10% έκπτωση στην τιμή του τόμου : να το βάλω στις προσφορές συνδρομής (και ό,τι θα έχει ο συνδρομητής – παραδείγματα)

Συντακτική επιτροπή περιοδικού Αρχαιολογία
Δες περιγραφές ββθ ή BMCR

Γράφουν : Αλέξανδρος Φ. Λαγόπουλος, Mark Billinge, Γιώργος Χ. Χουρμουζιάδης, Κώστας Κωτσάκης, Ντόρα Ν. Κόνσολα, Χρίστος Γ. Ντούμας, Κλαίρη Παλυβού, Χρήστος Μπουλώτης, Σπύρος Ε. Ιακωβίδης, Νότα Κούρου, Αλέξανδρος Γούναρης, Gocha R. Tsetskhladze, Wolfram Hoepfner, Edwin J. Owens, Κώστας Μαντάς, Blaga Aleksova, Νικόλαος Κ. Μουτσόπουλος, Τόνια Κιουσοπούλου, Δημήτρης Ν. Καρύδης, Ευάγγελος Π. Δημητριάδης, Παναγιώτης Τσακόπουλος, Εμμανουήλ Β. Μαρμαράς, Βίκα Δ. Γκιζελή, Παύλος Κ. Λουκάκης

Ο τόμος αυτός βασίστηκε στο αφιέρωμα του περιοδικού Αρχαιολογία και Τέχνες για την ελληνική πόλη, το 1997 – επέκταση, επεξεργασία, συμπλήρωση και ολοκλήρωση. Θέμα η πόλη αλλά και ευρύτερα κάθε είδους οικισμός, ανεξαρτήτως μεγέθους.
Στα τέσσερα τεύχη σκιαγραφήθηκε
Καλύπτει την ιστορική πορεία της πόλης επί εννέα συνεχείς χιλιετίες. Από την πρώτη εμφάνιση του οικισμού στην Ελλάδα κατά τη Νεολιθική περίοδο, από τις αρχές δηλαδή της 7ης χιλιετίας, για να καταλήξει στις μητροπόλεις και μητροπολιτικές περιοχές της χώρας στην εποχή μας.
Ως προς τον γεωγραφικό χώρο που καλύπτεται, αυτός είναι τόσο η Ελλάδα όσο και ο ευρύτερος χώρος που αντιστοιχεί στην εξάπλωση του εκάστοτε ελληνικού πολιτισμού στο μεσογειακή και τη βαλκανική ζώνη.

Θεωρίες για την πόλη : Χώρος και πόλη: διαδικασίες, δομές και μετασχηματισμοί (Πόλη, χωριό και κοινωνικές επιστήμες, Ο προϊστορικός οικισμός: ποσότητες και ποιότητες, Ιστορικο-γεωγραφικές οπτικές πάνω στην πόλη και την αστικοποίηση: από τους προϊστορικούς χρόνους στους μεταμοντέρνους χρόνους)
Εμβάθυνση στο νεολιθικό οικισμό, πρώιμη αστικοποίηση της 3ης χιλιετίας π.Χ., συνθετική εικόνα του μινωικού και του μυκηναϊκού οικισμού (ημερομηνίες), παρουσιάζονται τα τελευταία στοιχεία για τον μέχρι πρόσφατα άγνωστο σχεδόν οικισμό της Γεωμετρικής περιόδου, που έχει ονομαστεί “Σκοτεινοί χρόνοι” (επίσης). Μελετούνται η ανάδυση της πόλεως-κράτους, καθώς και το θέμα των αποικιών, με έμφαση στην αλληλεπίδραση ελληνικού και αυτόχθονων πολιτισμών αρχαϊκή εποχή – ημερομηνίες. Αναλύονται συστηματικά η κλασική και η ελληνιστική πόλη, καθώς και οι μετασχηματισμοί τους κάτω από τη ρωμαϊκή και ακολούθως τη βυζαντινή επιρροή. Παρουσιάζονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του βυζαντινού οικισμού. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι επιπτώσεις της οθωμανικής κυριαρχίας πάνω στον τελευταίο. Παρακολουθείται στενά η ανάδυση, τον 19ο αιώνα, της νεότερης ελληνικής πόλης και η πορεία της προς τα σημερινά μητροπολιτικά μορφώματα του τέλους του 20ου αιώνα.

Αφιέρωμα στην πόλη, 1997 (τεύχη 62, 63, , 64, 65).
Συνδέσεις στα τεύχη :
Τ. 62, Η πόλη στην προϊστορική Ελλάδα
Τ. 63, Η αρχαία ελληνική πόλη-κράτος
Τ. 64, Η βυζαντινή πόλη
Τ. 65, Η μεταβυζαντινή και η νεότερη ελληνική πόλη
(στα τεύχη υπήρχαν περισσότερα άρθρα, που δεν μπήκαν στο βιβλίο, π.χ. τ.63)