Ξεκίνησε η έκδοση των προκηρύξεων για την κάλυψη 900 θέσων εργασίας για τετράμηνο σε διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ πρόκειται να δρομολογηθούν άλλες 600 προσλήψεις εργαζομένων ορισμένου χρόνου το επόμενο διάστημα.
Οι 900 θέσεις θα καλυφθούν από προσωπικό φύλαξης και προσωπικό καθαριότητας, που θα προσληφθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε 76 Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, σε Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, μουσεία και σε άλλες δομές του Υπουργείου Πολιτισμού. Η αρχή των προκηρύξεων έγινε με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, την Α’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδας και την Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων.
Η εντοπιότητα, ο χρόνος ανεργίας, η οικογενειακή κατάσταση και ο αριθμός των παιδιών θα αυξάνουν τη μοριοδότηση των ενδιαφερόμενων για τις θέσεις αυτές. Αυτό σημαίνει ότι στον πίνακα κατάταξης θα προτάσσονται όσοι είναι δημότες των δήμων, που ζητούν προσωπικό, και θα μοριοδοτούνται επιπλέον οι μακροχρόνια άνεργοι και οι πολύτεκνοι.

Α.Μ.

Πηγή: Τα Νέα, ένθετο “Προσλήψεις”, 26/5/2008