Η μελέτη των αρχαιολογικών ευρημάτων του σπηλαίου Θεόπετρας (στα οποία συμπεριλαμβάνονται ίχνη από δύο παιδικά πέλματα), που έγινε στη Γαλλία με τη μέθοδο της θερμοφωταύγειας, έδειξε ότι είναι ηλικίας μεταξύ 110.000-135.000 χρόνων.
Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, η ηλικία του στρώματος στο οποίο εντοπίστηκαν τα αποτυπώματα και η τεχνολογία των λίθινων εργαλείων, που βρέθηκαν στο αντίστοιχο στρώμα, τα οποία κατά κανόνα αποδίδονται στους νεαντερτάλιους, συνηγορούν στην υπόθεση ότι τα αποτυπώματα ανήκουν στον προγενέστερο ανθρώπινο τύπο (Homo Sapiens neanderthalensis). Ωστόσο, ακόμα και αν ανήκουν στον σύγχρονο άνθρωπο, αυτό θα σημαίνει ότι ο Homo Sapiens έφτασε στον ελλαδικό χώρο πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή (100.000 π.Χ.).
Τα νεότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη του αρχαιολογικού υλικού θα παρουσιάσει η προϊσταμένη της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδος, Νίνα Κυπαρίσση-Αποστολίκα, που πραγματοποιεί ανασκαφές στο σπήλαιο από το 1987. Η παρουσίαση θα γίνει στο πλαίσιο ημερίδας της Εφορείας και του Ιρλανδικού Ινστιτούτου Ελληνικών Σπουδών, με θέμα «Νέες έρευνες σε ελληνικά σπήλαια», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Μαΐου.

Β.Η.

Πηγή: Ελευθεροτυπία, 21/5/2008 (Ν. Κοντράρου-Ρασσιά)