«Πράσινο φως» άναψε το ΚΑΣ προς το ΥΠΕΧΩΔΕ για την κατασκευή της υποθαλάσσιας αρτηρίας Θεσσαλονίκης, που θα παρακάμπτει το ιστορικό κέντρο της πόλης και θα αποσυμφορήσει την κυκλοφορία.
Η είσοδος του αυτοκινητόδρομου θα γίνει από την περιοχή των Δικαστηρίων και η έξοδος εκατέρωθεν του «Μακεδονία Παλλάς». Έτσι δεν πρόκειται να θιγεί ούτε ο Λευκός Πύργος ούτε τα μνημεία πέριξ αυτού.
Οι αρχαιολόγοι στην είσοδο της σήραγγας περιμένουν να βρουν τμήμα του δυτικού νεκροταφείου της αρχαίας πόλης, το βυζαντινό λιμένα και το διατείχισμα του Μεγ.Κωνσταντίνου. Στην έξοδο δεν αναμένονται ευρήματα.

Α.Μ.

πηγή: Ελευθεροτυπία 15/5/08 (Ν.Κ.-Ρ)