Πέτρινοι φάροι: από το χθες στο σήμερα (συλλογικό έργο), Επιτροπή Ερευνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2008, 280 σελ. ISBN: 978-960-88503-4-7
Ελληνικά, Αγγλικά
Λεύκωμα, κατάλογος έκθεσης

Το Εργαστήριο Δομικών Υλικών του Α.Π.Θ. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «EC-PHAROS – Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη πέτρινων φάρων» (2004-2007), συγκέντρωσε πολύτιμο υλικό για τον ρόλο των φάρων στη ναυσιπλοΐα και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους ως μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα είχε αντικείμενο τους πέτρινους φάρους στον ελλαδικό και υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο. Καταγράφηκαν η δομή των φάρων, ο μηχανισμός τους, το δίκτυο των φάρων, συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για τη ζωή των φαροφυλάκων και εξετάστηκε η παρουσία των φάρων στις εικαστικές τέχνες και στη λογοτεχνία.

Τα πορίσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στην έκθεση «Πέτρινοι φάροι: από το χθες στο σήμερα» που πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι Θεσσαλονίκης το διάστημα από 13-26 Οκτωβρίου 2007 στο πλαίσιο των 42ων Δημητρίων.

Η έκθεση παρουσιάζεται τώρα σε έντυπη μορφή, με ένα ομότιτλο έγχρωμο λεύκωμα με πλούσια εικονογράφηση και τεκμηρίωση. Πραγματοποιείται μια αναδρομή στην εξελικτική πορεία του φάρου, από την απαρχή του ως πύργου ανοικτής φλόγας έως τα τεχνολογικά επιτεύγματα του 18ου αιώνα και την καθιέρωση της σημερινής μορφής του.

Από τα περιεχόμενα:
– Ιστορικοί φάροι: με αναφορά σε ξακουστούς φάρους, της αρχαιότητας και μεταγενέστερους.
– Τυπολογία φάρων: εξέλιξη, αρχιτεκτονική, μορφολογία, κατασκευαστικά στοιχεία.
– Τεχνολογικά στοιχεία: εξέλιξη φαρικών συστημάτων και συστήματα ναυσιπλοΐας.
– Φάρος και τέχνη: αντικείμενο ή έμπνευση.

Κ.Γ.