Στο πλαίσιο της ρωσο-ιταλικής συνεργασίας με τη λειτουργία του θυγατρικού πολιτιστικού ιδρύματος «Ermitage Italia» εγκαινιάστηκε στις 5 Απριλίου μεγάλη έκθεση του αναγεννησιακού ζωγράφου Benvenuto Tisi, γνωστού ως «il Garofalo» (1481-1559).
Η έκθεση «Garofalo, pittore della Ferrara Estense» πραγματοποιείται στο Castello Estense της Ferrara, έδρας του «Ermitage Italia» και θα διαρκέσει έως τις 6 Ιουλίου.
Στην πόλη αυτή ανέπτυξε την καλλιτεχνική δράση του ο Tisi, τόσο στην αυλή του δούκα Alfonso I d’Este όσο και στη μονή του San Bernardino.
Τα έργα του προέρχονται από τις συλογές του Ermitage αλλά και από ιταλικά ιδρύματα.

Το «Ermitage Italia» εγκαινιάστηκε στη Ferrara τον περασμένο Οκτώβριο, παρουσία του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας, ως φορέας έρευνας, μελέτης και διαλόγου για τις πολιτιστικές παραδόσεις Ιταλίας και Ρωσίας.
Στόχος του είναι η προστασία των πολιτιστικών αγαθών, η συντήρηση και η ανάδειξή τους. Οι σκοποί αυτοί θα εξυπηρετηθούν με την εμβριθή καταλογογράφηση των έργων ιταλικής τέχνης στο Ermitage, την οργάνωση κέντρου μελέτης της δημιουργίας συλλογών έργων τέχνης και την ενίσχυση των δεσμών του Ermitage με τα ιταλικά πολιτιστικά ιδρύματα μέσα από τη διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων, εκδόσεις και άλλες δραστηριότητες.

Κ.Γ.