Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Παρνασσού 6), ΑΦΜ 800382859 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, τηλ: 210 3228705., e-mail: info@arxaiologia.gr., ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του δικτυακού τόπου www.archaiologia.gr, προσβάσιμου και ως www.arxaiologia.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του www.archaiologia.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Το περιεχόμενο, οι υπηρεσίες και εφαρμογές του www.archaiologia.gr παρέχονται σε φυσικά πρόσωπα που είναι ικανά για δικαιοπραξία, για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Διά της αποδοχής της παρούσας φόρμας, ο επισκέπτης/χρήστης επιβεβαιώνει την συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το www.archaiologia.gr παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου μια πλούσια συλλογή υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών ή/και πηγών, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας, ηλεκτρονικούς χώρους μαζικής πρόσβασης και επικοινωνίας των χρηστών, υπηρεσίες/σελίδες προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου. Στις σελίδες του www.archaiologia.gr συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο www.archaiologia.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του www.archaiologia.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το www.archaiologia.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του www.archaiologia.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του www.archaiologia.gr.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ –ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Η επίσκεψη, περιήγηση, αναζήτηση και κατ’ αρχήν ανάγνωση και θέαση περιεχομένου του www.archaiologia.gr δεν προϋποθέτει να δοθεί καμία απολύτως προσωπική πληροφορία από τον επισκέπτη. Προσωπικές πληροφορίες θα ζητηθούν μόνο στην περίπτωση που ο επισκέπτης επιλέξει να λαμβάνει ενημερωτικά e-mails σχετικά με νέα, ειδήσεις καθώς και νέες λειτουργίες, υπηρεσίες και περιεχόμενο του www.archaiologia.gr ή επιλέξει να προβεί στη δημιουργία λογαριασμού μέλους (member account), προκειμένου να μπορεί να αφήνει σχόλια και να απολαμβάνει κάποιων υπηρεσιών και εξατομικευμένων επιλογών, που το www.archaiologia.gr παρέχει (εξασφαλίζει) στα μέλη του. Περαιτέρω, το www.archaiologia.gr παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός διαβαθμισμένου λογαριασμού μέλους (premium member account), μέσω του οποίου όσοι χρήστες έχουν ειδικότητα (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) ή/και απλώς ενδιαφέρον για το χώρο της Αρχαιολογίας και των Τεχνών γενικότερα μπορούν, χρησιμοποιώντας το λογαριασμό τους-εκτός των άλλων-να συνεισφέρουν στην πρωτογενή παραγωγή περιεχομένου του www.archaiologia.gr. Κατά τη δημιουργία λογαριασμού, οι χρήστες αναλαμβάνουν και δεσμεύονται να: παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες καθώς και να διατηρούν και επιμελώς ενημερώνουν τα στοιχεία εγγραφής τους ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Το www.archaiologia.gr διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιεί λογαριασμούς μελών αν προκύψουν βάσιμες υποψίες, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν δεν είναι αληθή ή είναι παραπλανητικά κλπ. Η διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού απαιτεί από το χρήστη να ορίσει έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και ένα όνομα χρήστη (user name).

Η δημιουργία διαβαθμισμένου λογαριασμού μέλους (premium member account) προϋποθέτει την καταβολή συνδρομής, το ποσό της οποίας κυμαίνεται ανάλογα με τη διάρκεια της συνδρομής (μηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια) που επιθυμεί να λάβει ο χρήστης μέλος. Το ποσό της συνδρομής προκαταβάλλεται από τους χρήστες/μέλη για όλη τη διάρκεια της συνδρομής. Μετά τη λήξη κάθε περιόδου συνδρομής, ο χρήστης/μέλος μπορεί να ανανεώσει οποτεδήποτε επιθυμεί και για οποιοδήποτε πακέτο (διάρκεια) συνδρομής επιθυμεί. Διευκρινίζεται ότι η δημιουργία premium member account και η καταβολή συνδρομής διεκπεραιώνεται μέσω της παρόχου επεξεργασίας διαδικτυακών πληρωμών PayPal, που προϋποθέτει την κατοχή ή δημιουργία λογαριασμού σε αυτή (PayPal).

Για την περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά e-mails, μπορεί να ενεργοποιήσει την υπηρεσία στην οικεία θέση της ιστοσελίδας, όπου παρέχεται και η κατάλληλη ενημέρωση και διαδικασία παροχής συγκατάθεσης από τον επισκέπτη.

Η πολιτική προστασίας των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών του www.archaiologia.gr, είναι διαθέσιμη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.archaiologia.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1/.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το www.archaiologia.gr, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει.

Ο επισκέπτης, από τη στιγμή που θα δημιουργήσει λογαριασμό στo www.archaiologia.gr, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται μέσω του προσωπικού του λογαριασμού με τη χρήση του προσωπικού του κωδικού (password) και οφείλει να δείχνει ανάλογη επιμέλεια για τη διαφύλαξη των ανωτέρω στοιχείων. To www.archaiologia.gr συνιστά στους χρήστες του να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφεύγεται η παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους από τρίτα πρόσωπα. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το www.archaiologia.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. To www.archaiologia.gr έχει θέσει στη διάθεση των μελών του λειτουργία, μέσω της οποίας μπορούν τα μέλη να προβαίνουν οποτεδήποτε επιθυμούν σε αλλαγή του προσωπικού τους κωδικού πρόσβασης (password). Επίσης, το www.archaiologia.gr συνιστά στα μέλη του να απομνημονεύουν τον κωδικό πρόσβασης (password) και να αποφεύγουν να τον αναγράφουν σε αντικείμενα ή σημεία που μπορούν να καταστούν προσιτά σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση δε που διαπιστωθεί κλοπή, απώλεια του κωδικού πρόσβασης ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους, τα μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση-για τη δική τους πρωτίστως εξασφάλιση-να προβαίνουν αμέσως σε αλλαγή του κωδικού πρόσβασής τους και ταυτόχρονα να ενημερώνουν αμελλητί τo www.archaiologia.gr. Τέλος, το www.archaiologia.gr συνιστά στα μέλη του-ιδίως στην περίπτωση που η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω υπολογιστών κοινής χρήσης-να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά και να προβαίνουν πάντα σε “έξοδο” (Log out) από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης του λογαριασμού τους για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό τους από τρίτους. Το www.archaiologia.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αμέλεια των μελών/χρηστών να συμμορφωθούν με τους όρους του παρόντος άρθρου.

Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του είναι δυνατή κατόπιν αποστολής του σχετικού αιτήματος με email στο www.archaiologia.gr.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΩΝ – ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Όπως προαναφέρθηκε, το www.archaiologia.gr παρέχει στους επισκέπτες, που θα δημιουργήσουν λογαριασμό μέλους, τη δυνατότητα–ανάλογα με την κατηγορία του λογαριασμού-να αναρτούν σχόλια, να δημοσιεύουν κριτικές, να εισφέρουν περιεχόμενο, με σκοπό-μέσα από τη διαδραστική επικοινωνία των χρηστών/μελών-την ενημέρωση, ανταλλαγή-προώθηση απόψεων, ιδεών, τον εποικοδομητικό διάλογο, την ανάπτυξη και προαγωγή της αρχαιολογίας, της τέχνης και του πολιτισμού γενικότερα.

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που το www.archaiologia.gr παρέχει στους χρήστες/μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα οπτικοακουστικά αρχεία, τα μηνύματα και εν γένει κάθε  περιεχόμενο, είτε αναρτάται, δημοσιεύεται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο προέρχεται. Συνεπώς κάθε χρήστης/μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του www.archaiologia.gr και δεσμεύεται και εγγυάται, ότι το περιεχόμενο αυτό δε προσβάλλει δικαιώματα τρίτων, κατά τα αναλυτικώς εκτιθέμενα και κατωτέρω.

Με δεδομένο το σκοπό για τον οποίο έχει τεθεί στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών/μελών η προαναφερόμενη δυνατότητα-λειτουργία, παρατίθενται παρακάτω οι βασικές αρχές, οι οποίες διέπουν τη χρήση της, ώστε να επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, η, κατά τον αντικειμενικότερο δυνατό τρόπο, πληροφόρηση και των υπολοίπων χρηστών του διαδικτύου. Έτσι οι χρήστες/μέλη οφείλουν να παρέχουν αληθείς και ειλικρινείς πληροφορίες, να αποφεύγουν τη διάδοση ανεπιβεβαίωτων ειδήσεων που μπορεί να βλάψουν άλλους χρήστες ή/και τρίτους και να αποφεύγουν να δημοσιεύουν προσωπικές πληροφορίες. Εκτός των ανωτέρω, δεν επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν την παρεχόμενη από το www.archaiologia.gr δυνατότητα δημοσίευσης σχολίων, αξιολογικών κρίσεων, πληροφοριών, άρθρων, ειδήσεων, περιεχομένου–ενδεικτικά και όχι περιοριστικά-για:

 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους κλπ.
 • Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
 • Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω του www.archaiologia.gr.
 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση οποιασδήποτε αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή εξοπλισμού.
 • Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με την ηλεκτρονική πύλη www.archaiologia.gr, ή μη συμμόρφωση με τους κανόνες, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τους κανόνες των δικτύων αυτών. H παρεμβολή ή η παρεμπόδιση, μέσω κώδικα HTML/CSS ή άλλων, της ομαλής λειτουργίας και του περιεχομένου της πύλης www.archaiologia.gr ή άλλων δικτυακών τόπων συνδεδεμένων ή με τους οποίους τυχόν συνεργάζεται το www.archaiologia.gr.
 • Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία ή υπηρεσία του www.archaiologia.gr.
 • Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών.

To www.archaiologia.gr μπορεί να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους όρους, υπό τους οποίους επιτρέπεται η υποβολή περιεχομένου από τους χρήστες/μέλη του ή/και να διακόψει προσωρινά ή/και να καταργήσει την προαναφερόμενη λειτουργία ή/και να τροποποιήσει τα χρονικά όρια που θα διατηρείται το εν λόγω περιεχόμενο στις σελίδες του καθώς και να τροποποιήσει τα επιτρεπόμενα όρια που αφορούν το μέγεθος ή/και το είδος και τη μορφή των αρχείων που επιτρέπεται να αναρτά–δημοσιεύει ο χρήστης και δεν θα ευθύνεται για την απώλεια ή την αποτυχία αποθήκευσης/δημοσίευσης περιεχομένου που δε θα συνάδει με τους νέους όρους.

Ειδικά σε σχέση με το κάθε μορφής περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τους χρήστες (συμπεριλαμβανομένων των χρηστών της διακεκριμένης κατηγορίας λογαριασμού μέλους–premium members), παρέχεται στo www.archaiologia.gr δωρεάν, διαρκής, μη αποκλειστική και ανέκκλητη άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, διανομή, αναδημοσίευση, χρήση/αναφορά του ονόματος και της πηγής προέλευσής του, τροποποίηση, προσαρμογή, μετακίνηση, κατάργησή του, ολόκληρου ή μέρους του ανάλογα με τις ανάγκες, τα αποθηκευτικά όρια, την τεχνολογική εξέλιξη των υπηρεσιών του ή/και τα μέσα και τις συσκευές μέσω των οποίων το περιεχόμενο και οι εφαρμογές του www.archaiologia.gr καθίστανται διαθέσιμα στους επισκέπτες.

Το www.archaiologia.gr δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες/μέλη του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του www.archaiologia.gr μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το www.archaiologia.gr, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες του www.archaiologia.gr.

Καίτοι το www.archaiologia.gr δεν προβαίνει κατ’ αρχήν σε έλεγχο ή/και επαλήθευση του περιεχομένου των σχολίων και απόψεων των χρηστών του, διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο ή υποπέσει τυχαία  στην αντίληψή του περιεχόμενο ακατάλληλο για προβολή, που αντιβαίνει τους παρόντες όρους, να το αποσύρει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση του χρήστη, που το ανήρτησε καθώς και να αποκλείσει και να μην επιτρέπει εφεξής την πρόσβαση  του χρήστη αυτού στις εφαρμογές και υπηρεσίες του.

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί το www.archaiologia.gr ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στο www.archaiologia.gr, των σελίδων χρηστών και όλων των άλλων υπηρεσιών του www.archaiologia.gr.

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης/μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

Ο κάθε χρήστης/μέλος περαιτέρω είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που θα υποστεί το www.archaiologia.gr, οι συνεργάτες του ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας οποιασδήποτε αμφισβήτησης/διαφοράς/διαμάχης που τυχόν προκύψει και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του χρήστη με τους όρους του παρόντος.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του παρόντος, οι  υπηρεσίες του www.archaiologia.gr απευθύνoνται σε ενήλικες, που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η ραγδαία όμως εξάπλωση του Internet αποτελεί μία αναμφισβήτητη πραγματικότητα με συνέπεια ολοένα και περισσότερο οι νεαρότερες ηλικίες να χρησιμοποιούν το Internet για να αποκτήσουν πρόσβαση στην παγκόσμια γνώση, ιστορία και επικαιρότητα και όπως είναι φυσικό να δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τον καινούριο χώρο με τον οποίο εξοικειώνονται. Το www.archaiologia.gr προσπαθεί, όσο αυτό είναι εφικτό, να προστατεύει τους χρήστες του-πολύ περισσότερο δε τους ανηλίκους-κατά την επίσκεψή τους στις σελίδες του και, για τον λόγο αυτό, έχει θέσει σε λειτουργία μηχανισμό, βάσει του οποίου, όταν κάποιο μέλος επιθυμεί να αναρτήσει/δημοσιεύσει αρχαιολογικό περιεχόμενο μη κατάλληλο για ανηλίκους, είναι υποχρεωμένο το μέλος αυτό να επιλέξει το “check box” με την ένδειξη: «περιεχόμενο για ενηλίκους», ώστε το περιεχόμενο αυτό να προβάλλεται μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη. Το www.archaiologia.gr συνιστά στους γονείς να φροντίζουν ώστε τα παιδιά να μην αποκτούν πρόσβαση στο Internet χωρίς την ανάλογη καθοδήγηση και επίβλεψη, γιατί όπως και ανωτέρω αναφέρθηκε, το www.archaiologia.gr δεν είναι δυνατό να ελέγχει τις πληροφορίες που διακινούνται στους servers του. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες επισκεφτούν σελίδες και συναντήσουν ακατάλληλο περιεχόμενο, το www.archaiologia.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και πηγών περιεχομένου, για τα οποία το www.archaiologia.gr έχει εξασφαλίσει ειδικώς άδειες), όλο το περιεχόμενο του www.archaiologia.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, εργαλείων, εφαρμογών, παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του www.archaiologia.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Ό,τι περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, που συνεισφέρουν τα μέλη του www.archaiologia.gr) αναφέρεται στις ενότητες του www.archaiologia.gr και φέρει ενδείξεις ή/και τα σήματα των αντίστοιχων προσώπων, συνεργατών, οργανισμών, εταιρειών, φορέων, ενώσεων κλπ, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των φυσικών ή νομικών αυτών προσώπων και οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Το περιεχόμενο και οι λειτουργίες και εφαρμογές του www.archaiologia.gr παρέχονται για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Συνεπώς, το περιεχόμενο του www.archaiologia.gr δε δύναται να αποτελέσει, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια των δικαιούχων του, εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, παραποίησης, μίμησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί ή να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται των προηγούμενων ενδεικτικών περιπτώσεων, η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν απαλείφεται η ένδειξης προέλευσής του και δεν θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εκτός των ρητώς επιτρεπομένων δικαιωμάτων και αδειών πρόσβασης και χρήσης του περιεχομένου του www.archaiologia.gr (παρεχομένων από το ίδιο ή τους δικαιοπαρόχους του), όλες οι λοιπές εξουσίες και δικαιώματα διατηρούνται στο ακέραιο στο πρόσωπο των δικαιούχων τους.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε επισκέπτης, χρήστης, μέλος επιθυμεί να λάβει την άδεια, ώστε να προβεί σε αναδιανομή–αναδημοσίευση, μεταφόρτωση περιεχομένου του www.archaiologia.gr σε δικό του site και υπό τον όρο ότι δεν θα απαλείφεται η ένδειξη προέλευσης του περιεχομένου και θα διατηρείται ενεργός δεσμός (link) από το τρίτο site προς την ηλεκτρονική διεύθυνση του www.archaiologia.gr, μπορεί να επικοινωνεί με το www.archaiologia.gr (e-mail: info@archaiologia.gr) προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγγραφη άδεια του, στην οποία θα εξειδικεύονται και οι όροι και περιορισμοί της αδείας.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, στο www.archaiologia.gr μπορεί να αναδημοσιεύεται και περιεχόμενο το οποίο διατίθεται από τους δημιουργούς του με άδειες creative commons. Επ’ αυτής της κατηγορίας περιεχομένου, εφαρμόζονται οι όροι της άδειας creative commons που έχουν καθορισθεί από τον εκάστοτε δημιουργό.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το www.archaiologia.gr παρέχει τον διαδικτυακό χώρο και την αναγκαία τεχνολογική υποδομή για την αναζήτηση, ανάγνωση, ενημέρωση και παρακολούθηση οπτικοακουστικού περιεχομένου σχετικού με το αντικείμενο της πύλης.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το www.archaiologia.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.archaiologia.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Τα περιεχόμενα του www.archaiologia.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα του περιεχομένου για συγκεκριμένο σκοπό. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο www.archaiologia.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη του www.archaiologia.gr και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται στους επισκέπτες/χρήστες του www.archaiologia.gr, ότι μέρος του περιεχομένου του παράγεται πρωτογενώς από τα μέλη του. Το www.archaiologia.gr δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνο για την προέλευση, τις πηγές, την εγκυρότητα, πληρότητα, ακρίβεια, αντικειμενικότητα, ασφάλεια του περιεχομένου, που συνεισφέρουν οι χρήστες/μέλη του (είτε με τη μορφή απλών σχολίων είτε με τη μορφή κριτικών ή/και άλλης φύσης περιεχομένου, που εισάγεται από τη διαβαθμισμένη κατηγορία μελών–premium members) και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο στην περίπτωση, που το παραπάνω περιεχόμενο παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα τρίτων και, σε κάθε περίπτωση, το www.archaiologia.gr δεν θα ευθύνεται για διαφυγόντα κέρδη ή άλλες ζημιές τυχαίες συνεπεία ενεργειών και επιλογών των επισκεπτών/χρηστών του που προέρχονται από τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

Σε περίπτωση που μεταξύ των επισκεπτών-χρηστών του www.archaiologia.gr καθώς και μεταξύ αυτών και τρίτων ή τρίτων και των χρηστών του δημιουργηθεί κάποια διαφωνία ή/και αντιδικία, το www.archaiologia.gr δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας που θα σχετίζεται με κάθε είδους ισχυρισμούς, αξιώσεις κλπ των ανωτέρω προσώπων. Εάν παρ’ όλα αυτά απαιτηθεί η μεσολάβηση (εμπλοκή) του www.archaiologia.gr, η καταβολή όλων των εξόδων και των δαπανών του, συμπεριλαμβανομένων και εύλογων αμοιβών στους δικηγόρους που θα το εκπροσωπήσουν σε μια τέτοια διαφορά, βαρύνει τον επισκέπτη/χρήστη/μέλους, ο οποίος προκάλεσε την συμμετοχή του www.archaiologia.gr στην διαδικασία επίλυσης της διαφοράς.

Το www.archaiologia.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι ιστοσελίδες και ενότητες της ηλεκτρονικής πύλης (οι λειτουργίες, εφαρμογές, υπηρεσίες, επιλογές και τα περιεχόμενα) θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το www.archaiologia.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η ηλεκτρονική πύλη τίθεται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών/μελών ή/και οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Τέλος, το www.archaiologia.gr δεν ευθύνεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας, διακοπής λειτουργίας ή αστοχίας του υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) που χρησιμοποιεί και επίσης δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια της επικοινωνίας για οποιοδήποτε σημείο του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών (ΙSP) ή άλλων δικτύων που απαιτούνται για την λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης και των υπηρεσιών της και δεν υπέχει ευθύνη για προβλήματα λειτουργικότητας του δικτύου που οφείλονται σε τρίτους φορείς και καθιστούν πρόσκαιρα ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της πύλης μερικώς ή/και ολικώς μη διαθέσιμες.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ασφάλεια στο Internet αποτελεί ένα ευαίσθητο θέμα καθώς το Internet είναι ένα πεδίο ανοιχτό και ελεύθερα προσπελάσιμο σε τρίτους. Δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν σε επίπεδο δικτυακού τόπου  με τη χρήση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών και συστήματος προστασίας δικτύου (firewall) υψηλής προστασίας. Επιπλέον, η επικοινωνία μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers) είναι κρυπτογραφημένη και όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ χρήστη και εξυπηρετητή (server) κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι τις προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους.

Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι η διαδικασία πληρωμής των συνδρομών των premium members διεκπεραιώνεται μέσω ασφαλούς εφαρμογής της διεθνώς αναγνωρισμένης παρόχου επεξεργασίας διαδικτυακών πληρωμών PayPal με την οποία είναι συμβεβλημένo το www.archaiologia.gr. Μόλις ο χρήστης/μέλος επιλέξει το είδος (διάρκεια) συνδρομής που επιθυμεί (με την αντίστοιχη χρέωση) ανακατευθύνεται μέσω ασφαλούς -κατά τα προαναφερόμενα- σύνδεσης σε εφαρμογή της PayPal, όπου καταχωρεί τα στοιχεία της κάρτας του και κατόπιν ελέγχου της κάρτας από την PayPal, εγκρίνεται ή απορρίπτεται η συναλλαγή και ενημερώνεται επί του αποτελέσματος το www.archaiologia.gr,  για την ενεργοποίηση της συνδρομής. Για τους όρους χρήσης των υπηρεσιών της PayPal, την πολιτική ασφαλείας των συναλλαγών και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ο χρήστης/μέλος μπορεί να επισκεφθεί τη διεύθυνση: https://www.archaiologia.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1/.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Ο χρήστης/μέλος που κάνει χρήση των υπηρεσιών του www.archaiologia.gr για να αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο, αρχεία ήχου, μηνύματα, παρέχει την άδεια στο www.archaiologia.gr, για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος των υπηρεσιών του www.archaiologia.gr, να χρησιμοποιεί το χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους. Επίσης, ο χρήστης/μέλος που αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, αρχεία ήχου, βίντεο, μηνύματα συναινεί στην ανάρτηση ή/και δημοσίευση διαφημίσεων από το www.archaiologia.gr στις σχετικές σελίδες/υπηρεσίες.


“ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ” (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)

Το www.archaiologia.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το www.archaiologia.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Επίσης, το www.archaiologia.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο www.archaiologia.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το www.archaiologia.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

ΈΓΓΡΑΦΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επικοινωνία που επιτυγχάνεται μεταξύ αυτού και του www.archaiologia.gr μέσω των ηλεκτρονικών φορμών, και εγγράφων που διατίθενται από την ηλεκτρονική πύλη, σε ότι αφορά την ενημέρωση και συγκατάθεσή του, συνιστά ως προς όλες τις συνέπειές της επικοινωνία δι’ εγγράφου τύπου.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.archaiologia.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του www.archaiologia.gr και του επισκέπτη/χρήστη/μέλους των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Το www.archaiologia.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών του, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Σε κάθε περίπτωση το www.archaiologia.gr συνιστά στους χρήστες/μέλη του να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα σελίδα των ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγή στις διατάξεις του. Εξακολούθηση της χρήσης των υπηρεσιών του www.archaiologia.gr μετά από κάθε τροποποίηση των όρων παροχής του περιεχομένου του συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των  τροποποιήσεων.  Σε κάθε περίπτωση, αντίγραφο του παρόντος που ρυθμίζει την τρέχουσα σχέση του επισκέπτη/χρήστη/μέλους με το www.archaiologia.gr, μπορεί να αποθηκευθεί ή εκτυπωθεί πατώντας την αντίστοιχη επιλογή.

Πίσω