Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Valley of the Temples 3

Temple of Concorde

The Valley includes remains of seven temples, all in Doric style, build in 5th century bc, Unesco Heritage site