Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Iατρική Σχολή, Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Το 1835, ιδρύθηκε το «Θεωρητικό και Πρακτικό Διαδασκαλικό Κατάστημα Χειρουργείας και Φαρμακοποιίας».

Το 1837, με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών  ξεκινάει την λειτουργία της η ιατρική σχολή. Ο πρώτος κοσμήτορας της σχολής, στην οποία κατ’ αρχήν η φοίτηση ήταν τετραετής, ήταν ο Αναστάσιος Γεωργιάδης Λευκίας. Ο αριθμός των φοιτητών, από τέσσερις την πρώτη χρονιά της λειτουργίας της, αυξήθηκε σημαντικά κατά τα επόμενα χρόνια.

Το 1892, εκδόθηκε νόμος περί εκπαιδευτικών τελών με στόχο την μείωση των φοιτητών, ενώ το 1926 εφαρμόσθηκαν εισιτήριες εξετάσεις. Ο πρώτος αριστούχος διδάκτορας ήταν ο Αναστάσιος Γούδας (1843).

Από το 19ο αιώνα στο Τμήμα Ιατρικής προσαρτήθηκαν εργαστήρια, κλινικές, σπουδαστήρια, μουσεία και νοσοκομεία. Το 1911, στην Ιατρική Σχολή προσαρτήθηκε επίσης το «Φαρμακευτικό Σχολείο» και το «Οδοντιατρικό Σχολείο». Το 1984 με προεδρικό διάταγμα συγκροτήθηκε η Σχολή Επιστημών Υγείας με τέσσερα τμήματα: Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής.