Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Προϊστορική Ήπειρος, Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Αίθουσα 1: Προϊστορική Ήπειρος

H πρώτη αίθουσα είναι αφιερωμένη στους προϊστορικές κοινωνίες και τους πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν στο ιδιόμορφο ορεινό αλλά πλούσιο σε φυσικούς πόρους ανάγλυφο.

Ευρήματα από σπήλαια, οικισμούς και ταφές σκιαγραφούν πτυχές της καθημερινής ζωής των κυνηγών της εποχής παγετώνων, των παλαιότερων, αρχαιολογικά τεκμηριωμένων, κτηνοτρόφων ημινομάδων του τέλους της 3η χιλιετίας π.Χ., καθώς και των κατοίκων που προς το τέλος της 2ης χιλιετίας π.Χ. έρχονται σε επαφή με το μυκηναϊκό κόσμο.