Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Ρολόι του Μαυρομιχάλη, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Ρολόι του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη.