Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Θηβαίοι ζωγράφοι, Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Ενότητα 14: Φημισμένοι ζωγράφοι από τη Θήβα.

Η ζωγραφική, κύριο εκφραστικό μέσο της θρησκευτικής τέχνης της περιόδου, ακμάζει κατά το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα με τρεις σπουδαίους ζωγράφους από τη Θήβα, τον Φράγκο Κατελάνο και τους αδελφούς Γεώργιο και Φράγκο Κονταρή, των οποίων η φήμη ξεπερνά τα γεωγραφικά όρια της Βοιωτίας.

Στο βάθρο 153 εκτίθεται η αποτοιχισμένη τοιχογραφία από τη Θήβα που αποδίδεται στο εργαστήριο των αδελφών Κονταρή.