Μουσείο Υποδημάτων

Ψίδι, Μουσείο Υποδημάτων

Ψίδι ονόμαζαν το μπροστινό τμήμα της μύτης του δερμάτινου παπουτσιού.