Λαογραφικό Μουσείο Διδυμοτείχου

Χρυσή Σφραγίδα, Λαογραφικό Μουσείο Διδυμοτείχου

Χρυσή Σφραγίδα του Νικολάου Μερίκογλου, δικαστικού στην Καλλίπολη της Αν. Θράκης.