Διάφορα

Χρυσά ελάσματα (15ος-14ος αι. )

Χρυσά ελάσματα με σχέδια από τον λεγόμενο θολωτό τάφο της Κλυταιμνήστρας (15ος -14ος αι. BCE). Σύμβολα όπως το δεύτερο της τρίτης σειράς βρίσκεται πέραν του μινωικού και μυκηναϊκού πολιτισμού και σε μεταγενέστερους.

Βρίσκονται: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο