Ναυτικό Μουσείο Κρήτης

Πολεμίστρα, Ναυτικό Μουσείο Κρήτης

Από πολεμίστρα του φρούριου Φιρκά.