Δωδεκανησιακό Σπίτι

Φορεσιά Τήλου, Μουσείο Δωδεκανησιακό Σπίτι

Γυναικεία φορεσιά Τήλου.