Διάφορα

Φετιχιέ τζαμί

Το Φετιχιέ τζαμί κατασκευάστηκε από τον Αλή-πασά γύρω στα 1795 στη θέση παλιότερου τζαμιού.
Σήμερα φιλοξενεί έκθεση σχετική με την ιστορία του μνημείου, του μνημειακού συνόλου στο οποίο εντάσσεται, του Κάστρου, αλλά και της πόλης των Ιωαννίνων κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας.