Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Υποδοχή, Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Στην πρώτη αίθουσα – η οποία λειτουργεί συγχρόνως και ως υποδοχή – παρουσιάζεται η ιδεολογία ίδρυσης του Πανεπιστημίου.

Στην αίθουσα αυτή φιλοξενούνται εκθέματα – σταθμοί της πολύχρονης λειτουργίας του ιδρύματος, όπως το Λάβαρο, οι σφραγίδες των Σχολών και το πρώτο Μητρώο των Φοιτητών του Πανεπιστημίου.

Στην ίδια αίθουσα λειτουργεί και το πωλητήριο του Μουσείου.