Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας

Τυποβαφεία, Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας

Άποψη της έκθεσης – Τα τυποβαφεία του Τυρνάβου (μέσα 19ου – τέλη 20ού αι.).