Ζωγραφική

“Τροχαντήριον”, Ελληνικά πλοία του Μεσαίωνα

Τροχαντήριον, ελαφρό πλοίο, που χρησιμοποιήθηκε ιδίως κατά τον 8ο και τον 9ο αιώνα στις ακτές κοντά στον Ελλήσποντο.

Πηγή : “Ελληνικά πλοία του Μεσαίωνα” , Εκδόσεις : Ευρώπη | Κείμενα : Δημήτρης Μιχαλόπουλος – Εικονογράφηση : Αντώνης Μιλάνος