Μουσείο Υποδημάτων

Τριποδή ή Μπάρμπαλιάς, Μουσείο Υποδημάτων

Μεταλλικό εργαλείο με τρία πόδια πάνω στα οποία κατασκευάζονταν ή επισκευάζονταν τα παπούτσια.