Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας

Τρίπτυχο – εξώφυλλο, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας

Τρίπτυχο – εξώφυλλο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας.